1. INTRODUCTIE

Feel Good Friday, een radioprogramma van A1 Mediagroep, gevestigd aan Venestraat 42, 3861 BX Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Venestraat 42, 3861 BX Nijkerk
Telefoon studio: 033 246 0101
www.a1mediagroep.nl 

2. DATA VERZAMELING

Feel Good Friday verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feel Good Friday verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen, chatten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bij het spelen van een spelletje in de uitzending.

Geautomatiseerde besluitvorming

Feel Good Friday maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Gegevens worden alleen gelezen door Roy en Leslie zelf, ten behoeve van het radioprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feel Good Friday bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat we je gegevens bewaren zolang wij deze nodig hebben voor onze uitzending. Als je bijvoorbeeld een keer meespeelt met een spel in de uitzending, bewaren we telefoonnummers ongeveer een week.

Delen van persoonsgegevens met derden

Feel Good Friday verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

3. EMBEDDED CONTENT

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer je de andere website hebt bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en jouw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van jouw interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent ingelogd op die website. Hieronder vind je een overzicht van de diensten die wij gebruiken:

Instagram

De Instagram plug-in wordt gebruikt om onze Instagram tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook Inc. heeft een eigen cookie- en privacy beleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Facebook en uw IP-adres wordt pas naar een Facebook-server verzonden als u ermee instemt. Bekijk hier hun privacy beleid: Facebook Privacy Policy .

YOUTUBE

We gebruiken YouTube-video’s die op onze site zijn ingesloten. YouTube heeft een eigen cookie en privacy beleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van YouTube en uw IP-adres wordt pas naar een YouTube-server verzonden als u ermee instemt. Bekijk hier hun privacy beleid: YouTube Privacy Policy.

Spotify

We gebruiken tracks van Spotify die op onze site zijn ingesloten. Spotify heeft een eigen cookie en privacy beleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Spotify en uw IP-adres wordt pas naar een Spotify-server verzonden als u ermee instemt. Bekijk hier hun privacy beleid: Spotify Privacy Policy.

4. COOKIES

Feel Good Friday gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Feel Good Friday gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven Instagram (Facebook Inc.), YouTube (Google LLC) en Spotify. Een uitgebreide beschrijving van alle gebruikte cookies, kan je vinden in ons EU Cookie Statement.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar leslie@feelgood-friday.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Feel Good Friday zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

6. TOEGANG TOT GEGEVENS AAN DERDEN

We delen uw gegevens niet met derden op een manier om uw persoonlijke informatie zoals e-mail, naam, enz. te onthullen. De enige uitzonderingen op die regel zijn voor partners waarmee we beperkte gegevens moeten delen om de diensten te leveren die u van ons verwacht.

7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Feel Good Friday neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We gebruiken het SSL/HTTPS protocol op onze site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd/gekaapt.

In geval van een datalek zullen wij onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de systeemintegriteit te waarborgen en wij zullen contact opnemen met getroffen gebruikers.

9. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacy beleid wijzigen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig bijwerken en jou vragen om de wijzigingen te accepteren om onze diensten te mogen blijven gebruiken.